دانلود

44.22 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Metal

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسنده:
James Ray Cock
CC0

مجوز

9

ماه پیش

دانلودها: 2431

حمایت شده توسط:

هنوز کسی حمایت نکرده :(