ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်

44.22 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Metal

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Normal Map အမျိုးအစား -

DX
GL
ဖန်တီးသူများ:
CC0

လိုင်စင်

6

လွန်ခဲ့သော လ

ဒေါင်းလုဒ် အရေအတွက်: 1967

ပံ့ပိုးသူ -

မရှိသေးပါ :(