Λήψη

67.4 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Metal

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Πρότυπο κανονικού χάρτη:

DX
GL
Συγγραφείς:
Benjamin McDonnellModeling & Texturing
Yann KervranRigging
CC0

Άδεια

0.5m

ψηλό

233.5

px/cm

8K

tris

Λήψεις: 1711

Χορηγός::

Κανείς ακόμα :(

Κυκλοφόρησε: 1 πριν από ένα χρόνο