Λήψη

20.16 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Mask01

exrjpgpng

Mask02

exrjpgpng

Metal

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Πρότυπο κανονικού χάρτη:

DX
GL
Συγγραφέας:
James Ray Cock
CC0

Άδεια

0.3m

ψηλό

154.3

px/cm

4K

tris

Λήψεις: 3777

Χορηγός::

Κυκλοφόρησε: 1 πριν από ένα χρόνο