ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်

20.16 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Mask01

exrjpgpng

Mask02

exrjpgpng

Metal

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Normal Map အမျိုးအစား -

DX
GL
ဖန်တီးသူများ:
James Ray Cock
CC0

လိုင်စင်

10

လွန်ခဲ့သော လ

ဒေါင်းလုဒ် အရေအတွက်: 2911

ပံ့ပိုးသူ -