Λήψη

15.71 MB

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Metal

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Πρότυπο κανονικού χάρτη:

DX
GL
Συγγραφέας:
Ethan Simon-Law
CC0

Άδεια

0.4m

ευρύ

64.3

px/cm

16K

tris

Λήψεις: 16498

Χορηγός::

Κυκλοφόρησε: 4 χρόνια πριν