ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်

14.98 MB

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Metal

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Normal Map အမျိုးအစား -

DX
GL
ဖန်တီးသူများ:
CC0

လိုင်စင်

2

လွန်ခဲ့သော နှစ်

ဒေါင်းလုဒ် အရေအတွက်: 13491

ပံ့ပိုးသူ -