ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်

44.04 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Bump

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Displacement

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Spec

exrjpgpng

Normal Map အမျိုးအစား -

DX
GL
ဖန်တီးသူများ:
Rob Tuytel
CC0

လိုင်စင်

1m

ကျယ်သည်

81.9

px/cm

ဒေါင်းလုဒ် အရေအတွက်: 214476

ပံ့ပိုးသူ -

မရှိသေးပါ :(

လွှတ်ပေးခဲ့သည်။: 6 လွန်ခဲ့သော နှစ်