Λήψη

44.04 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Bump

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Displacement

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Spec

exrjpgpng

Πρότυπο κανονικού χάρτη:

DX
GL
Συγγραφέας:
Rob Tuytel
CC0

Άδεια

1m

ευρύ

81.9

px/cm

Λήψεις: 215326

Χορηγός::

Κανείς ακόμα :(

Κυκλοφόρησε: 6 χρόνια πριν