ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်

149.1 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Normal Map အမျိုးအစား -

DX
GL
ဖန်တီးသူများ:
Rob TuytelPhotography, Processing
CC0

လိုင်စင်

2

လွန်ခဲ့သော လ

ဒေါင်းလုဒ် အရေအတွက်: 2078

ပံ့ပိုးသူ -

မရှိသေးပါ :(