دانلود

149.1 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسندگان:
Rico CilliersCleanup
Rob TuytelPhotography, Processing
CC0

مجوز

6

ماه پیش

دانلودها: 3236

حمایت شده توسط:

هنوز کسی حمایت نکرده :(