دانلود

40.51 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Displacement

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسنده:
Jandre van Heerden
CC0

مجوز

2

ماه پیش

1.8m

وسعت

62.8

px/cm

114K

tris

دانلودها: 641

حمایت شده توسط:

هنوز کسی حمایت نکرده :(