Λήψη

60.61 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Bump

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Displacement

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Spec

exrjpgpng

Πρότυπο κανονικού χάρτη:

DX
GL
Συγγραφέας:
Rob Tuytel
CC0

Άδεια

1.5m

ευρύ

54.6

px/cm

Λήψεις: 61601

Χορηγός::

Κυκλοφόρησε: 6 χρόνια πριν