Λήψη

69.96 MB

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Displacement

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Πρότυπο κανονικού χάρτη:

DX
GL
Συγγραφέας:
Rob Tuytel
CC0

Άδεια

2.4m

ευρύ

34.1

px/cm

Λήψεις: 21826

Χορηγός::

Κανείς ακόμα :(

Κυκλοφόρησε: 3 χρόνια πριν