ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်

40.21 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Metal

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Normal Map အမျိုးအစား -

DX
GL
ဖန်တီးသူများ:
Kuutti Siitonen
CC0

လိုင်စင်

0.4m

ကျယ်သည်

103.5

px/cm

11K

tris

ဒေါင်းလုဒ် အရေအတွက်: 10103

ပံ့ပိုးသူ -

မရှိသေးပါ :(

လွှတ်ပေးခဲ့သည်။: 2 လွန်ခဲ့သော နှစ်