ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်

39.76 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Mask01

exrjpgpng

Metal

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Normal Map အမျိုးအစား -

DX
GL
ဖန်တီးသူများ:
Learn how to make this hammer and similar props on our blog.
CC0

လိုင်စင်

4

လွန်ခဲ့သော လ

ဒေါင်းလုဒ် အရေအတွက်: 3487

ပံ့ပိုးသူ -