ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်

44.09 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Displacement

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Spec

exrjpgpng

Normal Map အမျိုးအစား -

DX
GL
ဖန်တီးသူများ:
CC0

လိုင်စင်

4

လွန်ခဲ့သော နှစ်

1m

ကျယ်သည်

ဒေါင်းလုဒ် အရေအတွက်: 125837

ပံ့ပိုးသူ -

မရှိသေးပါ :(