ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်

36.73 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Normal Map အမျိုးအစား -

DX
GL
ဖန်တီးသူများ:
Rob Tuytel
CC0

လိုင်စင်

3

လွန်ခဲ့သော နှစ်

0.1m

ကျယ်သည်

819.2

px/cm

ဒေါင်းလုဒ် အရေအတွက်: 129956

ပံ့ပိုးသူ -