ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်

38.83 MB

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Metal

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Normal Map အမျိုးအစား -

DX
GL
ဖန်တီးသူများ:
CC0

လိုင်စင်

10

လွန်ခဲ့သော လ

ဒေါင်းလုဒ် အရေအတွက်: 2622

ပံ့ပိုးသူ -

မရှိသေးပါ :(