ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်

17.71 MB

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Metal

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Normal Map အမျိုးအစား -

DX
GL
ဖန်တီးသူများ:
Fran Calvente
CC0

လိုင်စင်

4

လွန်ခဲ့သော နှစ်

0.4m

အရပ်ရှည်တယ်။

46.5

px/cm

2K

tris

ဒေါင်းလုဒ် အရေအတွက်: 19943

ပံ့ပိုးသူ -