ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်

16.89 MB

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Metal

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Normal Map အမျိုးအစား -

DX
GL
ဖန်တီးသူများ:
CC0

လိုင်စင်

3

လွန်ခဲ့သော နှစ်

ဒေါင်းလုဒ် အရေအတွက်: 17289

ပံ့ပိုးသူ -