دانلود

75.68 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Bump

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Displacement

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Spec

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسنده:
Rob Tuytel
CC0

مجوز

2m

وسعت

41

px/cm

دانلودها: 25859

حمایت شده توسط:

هنوز کسی حمایت نکرده :(

برچسب ها:
...
منتشر شد: 6 سال پیش