Λήψη

83.65 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Displacement

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Πρότυπο κανονικού χάρτη:

DX
GL
Συγγραφέας:
Rob Tuytel
CC0

Άδεια

15m

ευρύ

5.5

px/cm

Λήψεις: 52357

Χορηγός::

Κανείς ακόμα :(

Κυκλοφόρησε: 2 χρόνια πριν