ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်

38.13 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Displacement

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Spec

exrjpgpng

Normal Map အမျိုးအစား -

DX
GL
ဖန်တီးသူများ:
Rob Tuytel
CC0

လိုင်စင်

1.5m

ကျယ်သည်

54.6

px/cm

ဒေါင်းလုဒ် အရေအတွက်: 254964

ပံ့ပိုးသူ -

လွှတ်ပေးခဲ့သည်။: 5 လွန်ခဲ့သော နှစ်