ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်

42.15 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Displacement

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Normal Map အမျိုးအစား -

DX
GL
ဖန်တီးသူများ:
CC0

လိုင်စင်

8

လွန်ခဲ့သော လ

ဒေါင်းလုဒ် အရေအတွက်: 2467

ပံ့ပိုးသူ -

မရှိသေးပါ :(