ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်

85.01 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Displacement

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Normal Map အမျိုးအစား -

DX
GL
ဖန်တီးသူများ:
Rob Tuytel
CC0

လိုင်စင်

2

လွန်ခဲ့သော နှစ်

15m

ကျယ်သည်

5.5

px/cm

ဒေါင်းလုဒ် အရေအတွက်: 291597

ပံ့ပိုးသူ -