ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်

71.13 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Displacement

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Rough AO

exrjpgpng

Normal Map အမျိုးအစား -

DX
GL
ဖန်တီးသူများ:
Rob Tuytel
CC0

လိုင်စင်

3

လွန်ခဲ့သော နှစ်

30m

ကျယ်သည်

2.7

px/cm

ဒေါင်းလုဒ် အရေအတွက်: 97967

ပံ့ပိုးသူ -

မရှိသေးပါ :(