ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်

157.84 MB

Brass Arm

exrjpgpng

Brass Diff

exrjpgpng

Brass Metallic

exrjpgpng

Brass Nor Dx

exrjpgpng

Brass Nor Gl

exrjpgpng

Brass Opacity

exrjpgpng

Brass Roughness

exrjpgpng

Painted Arm

exrjpgpng

Painted Diff

exrjpgpng

Painted Metallic

exrjpgpng

Painted Nor Dx

exrjpgpng

Painted Nor Gl

exrjpgpng

Painted Opacity

exrjpgpng

Painted Roughness

exrjpgpng

Normal Map အမျိုးအစား -

DX
GL
ဖန်တီးသူများ:
CC0

လိုင်စင်

2

လွန်ခဲ့သော နှစ်

ဒေါင်းလုဒ် အရေအတွက်: 35584

ပံ့ပိုးသူ -